Chuyện nuôi con

Ở một quốc gia nọ có một công ty tên là Tô Kê (không liên quan gì đến Teko nhé). Công ty có 2 anh dev tạm gọi là anh X và anh Y. Anh X đã làm việc ở Tô kê được 4 năm, còn anh Y thì vừa vào công ty từ năm…