Thông tin liên hệ

Mình là Đào Hải Long

Hiện tại mình đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong ngành lập trình. Ngôn ngữ lập trình chính mình đang sử dụng là Python. Giờ mình đang làm developer tại Công ty cổ phần công nghệ Teko Việt Nam

Địa chỉ email của mình : long.daohai4894@gmail.com

Skype cho ai cần liên hệ nhé: Skype Link

 nhắn Lại cho Mình nhé