Lại chuyện Stack & Queue

Bạn chán việc, bạn muốn tìm một công việc làm thêm ngoài giờ. Bạn lên mạng và tìm xem có công việc nào phù hợp và gửi CV. Bạn pass vòng CV và tiến tới buổi phỏng vấn, trong buổi phỏng vấn một ông dev lạ hoắc tiến vào và bạn nghĩ rằng tên này…